Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O szkole

Czcionka:

Szkoła jest placówką publiczną i działa przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, gdzie jest jej siedziba.

Szkoła działa w formie organizacyjno prawnej, jako powiatowa, samodzielna jednostka budżetowa.

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Strzelecki.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Opolski Kurator Oświaty.

W skład   Zespołu Szkół Specjalnych, zwanego dalej „szkołą”, wchodzą:

1.    Szkoła Podstawowa Specjalna przy Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym,

2.    Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy Domu Pomocy Społecznej z trzyletnim cyklem edukacyjnym  dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

3.    Zespoły rewalidacyjno- wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim.


Misją szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia niepełnosprawnego umysłowo  w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim na miarę jego możliwości psychofizycznych oraz przygotowanie absolwenta o do w miarę samodzielnego życia w środowisku rodzinnym lub instytucjonalnym

Szkolny program wychowawczy ujmuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i   jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. Wychowanie stanowi integralną część działalności każdego nauczyciela, wychowawcy i terapeuty.

Działania wychowawcze szkoły obejmują wszystkich uczniów oraz uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i są dostosowane do ich możliwości intelektualnych i rozwojowych.

Przy opracowaniu szkolnego programu wychowawczego uwzględniono:
- statutowe prawa ucznia w szkole,
- ewaluację funkcjonujących programów wychowawczych,
- obserwacje pedagogiczne,
- wnioski nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoły, z nadzoru prowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Opolu,
-uwagi i spostrzeżenia rodziców i opiekunów,
-Konwencję o prawach dziecka.

Zespół Szkół Specjalnych w Zawadzkiem jest placówką, która od wielu lat stwarza niepełnosprawnym absolwentom szansę na zatrudnienie.  W szkole pracuje na umowę o pracę dwóch naszych podopiecznych: Jacek i Andrzej, którzy asystują uczniom szkoły w trakcie zajęć edukacyjnych,terapeutycznych rewalidacyjno-wychowawczych.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny